Super User

Super User

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 21:38

Υπηρεσίες Μηχανικού

 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΠΕΑ
 • ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 • Μελέτη
  Με επίκεντρο τις ανάγκες των χρηστών, εφαρμόζοντας την επιστήμη και παρακολουθόντας τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια σύγχρονους χώρους.
 • Κατασκευή
  Με δεδομένο την ποιότητα, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές για την δημιουργία άρτιων κατασκευών.
 • Διαχείριση
  Με σκοπό την ασφαλή, ορθή και οικονομική λειτουργία του κτιρίου, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης και διαχείριση των υποδομών
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015 11:40

Κατασκευή & Ανακαίνιση

Επικοινωνείτε μαζί μας, μας περιγράφετε το ακίνητό σας καθώς και τις εργασίες ανακαίνισης που ενδιαφέρεστε να κάνετε.

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός επισκέπτεται το χώρο σας, σας ενημερώνει για τις δυνατότητες ανακαίνισης και σας δίνει προτάσεις και συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Καθορίζουμε όλες τις παραμέτρους και το τελικό κόστος για την ανακαίνιση του ακινήτου σας.

Επιλέγετε τα υλικά για τον νέο σας χώρο από τις συνεργαζόμενες ετιαρείες, ενώ τα εξειδικευμένα συνεργεία μας διαμορφώνουν τον νέο σας χώρο.

Σας παραδίδουμε έναν νέο ανακαινισμένο χώρο, όπως ακριβώς τον ονειρεύεστε

Η TERAMUS Construction αναλαμβάνει να σχεδιάσει το ακίνητο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας.

Ανεξάρτητα από το αν το ζητούμενο είναι μια ολική, μερική ή επιμέρους στοιχείων ανακαίνιση μιας κατοικίας, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε με ποιότητα, ταχύτητα και οικονομία όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015 11:38

Σχεδιασμός & Προγραματισμός

 • Για οποιαδήποτε είδος κατασκευής απαιτείται κάποιο είδος προγραμματισμού και σχεδιασμού προηγείται πάντα από οποιαδήποτε πράξη υλοποίησης των σκέψεων για ανέγερση νέου κτιρίου ή επισκευή ή ανακαίνιση

 • Αποφασίστε για το ύψος του χρηματικού ποσού που θωρείτε ότι αξίζει να διαθέσετε για το συγκεκριμένο έργο, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου, την χρήση για την οποία το προορίζετε (ιδιοκατοίκηση, εκμετάλλευση, επ. χώρος, εξοχικό, κλπ), αλλά κυρίως και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχετε.

 • Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, αν δεν ακολουθήσουμε έναν οργανωμένο τρόπο δόμησης και ανακαίνισης (με σχέδια και προαποφασισμένες εργασίες), το κόστος μπορεί να αυξηθεί έως και 30 %

 • Αν αποφασίσετε να απαλλάξετε τον εαυτό σας από την επίπονη διαδικασία της εκπαίδευσης ως εργολάβου, τότε θα χρειαστεί να βρείτε έναν  ανάδοχο στον οποίο θα αναθέσετε ολόκληρο το έργο. Αυτό απλοποιεί κατά πολύ τα πράγματα, διότι το έργο μπαίνει σε αυτόματο πιλότο. Από εδώ και πέρα θα βαδίζετε στα σίγουρα και η επιτυχία των επιθυμητών αποτελεσμάτων είναι εξασφαλισμένη.Επιπλέον η προηγούμενη πείρα του ανάδοχου, η ομάδα που συνήθως τον υποστηρίζει, οι έμπιστοι συνεργάτες και τεχνίτες τους οποίους χρησιμοποιεί, ο ανελλιπής έλεγχος και επίβλεψη που ασκείται σε όλα τα στάδια του έργου, ακόμη και η οικειότητα μεταξύ των τεχνιτών που έχει αναπτυχθεί λόγο της συνύπαρξης στους ίδιους χώρους εργασίας είναι προς όφελος της τελικής ποιότητας των εργασιών.