• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – ΠΕΑ
 • ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 • ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 • Μελέτη
  Με επίκεντρο τις ανάγκες των χρηστών, εφαρμόζοντας την επιστήμη και παρακολουθόντας τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια σύγχρονους χώρους.
 • Κατασκευή
  Με δεδομένο την ποιότητα, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές για την δημιουργία άρτιων κατασκευών.
 • Διαχείριση
  Με σκοπό την ασφαλή, ορθή και οικονομική λειτουργία του κτιρίου, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης και διαχείριση των υποδομών
col-right

Υπηρεσίες Μηχανικού

Υπηρεσίες Μηχανικού
01/01